Dataresurser I dataväg använder vi oss av Auto-CAD MEP 2009 med CAD vent + on MEP som applikationsprogram där vi ritar och kan presentera samtliga installationsuppdrag i 3D vyer.
För ordbehandling använder vi Office 2007.
 
Vår miljöpolicy I vår miljöplan ingår att vi tillsammans med beställaren jobbar fram de miljöparametrar som skall beaktas i respektive projekt. Utgående från detta revideras checklistor som sedan används löpande av projektörerna under projektets gång.
Kvalitetsplan
I vår kvalitetsplan ingår att vi tillsammans med beställaren jobbar fram en kvalitetsnorm specifikt för respektive projekt. Detta utgör grunden, samt därefter revideras de checklistor som sedan används fortlöpande av projektörerna under aktuellt projekts projekteringstid.