Pågående projekt:

* Hyresgästanpassning kv.Nejonögat f.d.pliktverket
* Besiktningsuppdrag Luftfartsverket 

* Ny-till-och ombyggnad Böle byskola
* Projektering villor Frösön
 
* Hyresgästanpassning avseende H1 Communication
* Proj. ventilation fordonstekn.gymnasieutb. Ö-sund